Ajuntament de Herbés

La població

Herbés sempre ha sigut una població xicoteta i la seua màxima xifra d'habitants va ser de 709 habitants, l'any 1860

Evolució de la població en Herbés

1860: 709 hab Evolución de la población en Herbés
1900: 666 hab
1910: 638 hab
1920: 546 hab
1960: 327 hab
1970: 231 hab
1981: 168 hab
1991: 132 hab

2001: 103 hab

2006:

El descens de la població d'Herbés ha sigut constant des de fa uns cinquantes anys, especialment a mitjan anys 50 que va ser quan van tancar les mines de carbó de Castell de Cabres, en la que treballaven unes 150 persones. 

Actualment la regressió demogràfica esta sent més gradual i respon al perfil típic d'una població envellida.

Estes dades són referents a la població empadronada a Herbés, que patix un important augment en els períodes de vacacions, especialment d'estiu. És el moment que Herbés s'ompli de persones descendents d'esta població, ocupant la gran majoria de les 130 cases del poble.

Padró Habitants 1880 - Hoja 2

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal